Archive for the ‘budujemy dom’ Category

Jak pozbyć się szkodliwego azbestu

W XX w. masowo pokrywano budynki dachami wykonanymi z azbestu. Szczególne nasilenie popularności tego materiału budowlanego przypada na lata 60. i 70. XX w. Moda na wykorzystywanie azbestu w budownictwie wynikała z tego, że materiał ten był niezwykle wytrzymały, odporny na uszkodzenia oraz na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Jednak po odkryciu rakotwórczych właściwości eternitu, zaczęto rezygnować ze stosowania tego materiału budowlanego w budownictwie, zastępując go np. włókno-cementem. Wiele budynków w Polsce nadal jednak jest pokrytych niebezpieczną powłoką wykonaną z azbestu,. Szacuje się, że jest to aż 50 proc. istniejących obiektów budowlanych. Polska zobowiązana jest do usunięcia zadaszeń wykonanych z azbestu, jednak ten proces następuje bardzo powoli. Związane jest to z obawą o wysokie koszty oraz brakiem wiedzy na temat tego, czym można zastąpić eternit. Do usunięcia szkodliwego azbestu z budynków należy zatrudnić specjalistyczną firmę. Gminy dopłacają do usuwania eternitu z budynków. Chęć przeprowadzenia takiej operacji należy zgłosić odpowiedniemu organowi budowlanemu w gminie na 30 dni przed rozpoczęciem zdejmowania azbestu. Popularnym zamiennikiem eternitu jest włókno-cement. Jest to materiał wytrzymały, odporny na różnorodne warunki atmosferyczne, a przy tym bezpieczny dla ludzi.

Restrykcyjne unijne przepisy dotyczące energooszczędnych budynków

Polska, tak jak i inne kraje należące do Unii Europejskiej, przygotowuje się do wprowadzenia restrykcyjnych zmian w przepisach budowlanych. Nowe przepisy mają zmniejszać zużycie energii przez sektor budowlany. Według dyrektywy, która zacznie obowiązywać w 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki musza mieć zerowe zużycie energii ze źródeł tradycyjnych. Będą mogły one czerpać energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych w pobliżu budynku. Jednak eksperci biją na alarm, że wprowadzanie przez inwestorów nowych przepisów będzie się wiązać z niewyobrażalnymi kosztami. Jak wynika z analizy Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga wręcz absurdalne wysokich nakładów, koniecznych do zbudowania obiektów, które uzyskają z Funduszu dopłatę. Deweloperzy skarżą się, że środki finansowe, jakie będą musieli wyłożyć, znacznie przewyższą zyski z inwestycji. Banki z kolei już przygotowały oferty specjalnych kredytów dla osób, które otrzymają wsparcie od Funduszu. Tego typu kredyty zyskają większą popularność dopiero w drugiej połowie roku, co związanie jest z przewidywanym czasem trwania inwestycji. Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska będzie współpracować docelowo siedem banków. Kredytów z dopłatą będą udzielać m.in. Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Getin Noble Bank, i Bank Zachodni WBK.

Problemy sektora budowlanego

Kryzys gospodarczy, który ogarnął wiele krajów na całym świecie i niemal wszystkie gałęzie gospodarki, nie ominął również sektora budowlanego. Dla Polski szansą na poprawienie sytuacji w tej branży miały być Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Przyczyniły się one jednak raczej do zwiększenia kłopotów wielu firm budowlanych. Jednak obecnie zaczyna się odczuwać lekką poprawę w tym sektorze, choć nadal sytuacja jest najgorsza od trzynastu lat. Jeśli chodzi o nastroje przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną w Polsce, to większość z nich odczuwa pogorszenie koniunktury, są jednak i tacy, którzy zauważają, że sytuacja się poprawia. Prognozy i oczekiwania nie są aż tak pesymistyczne jak jeszcze nie tak dawno, ale daleko jest do całkowitego polepszenia nastrojów. Wiele firm nadal boryka się z problemami z przelewaniem płatności za ich usługi. Przedsiębiorcy deklarują jednak mniejsze ograniczenia w zatrudnianiu nowych pracowników. Nie będzie też masowych zwolnień osób zatrudnionych w branży budowlanej. Nastroje może pogarszać fakt, że przewiduje się obniżenie cen za usługi budowlane. Mniejsze będzie też zainteresowanie klientów zagranicznych zatrudnianiem pracowników budowlanych z Polski. Dane statystyczne pokazują, że firmy budowlane odczuwają problemy związane z prowadzeniem działalności w tej branży. Najczęściej dotyczą one kosztów zatrudniania pracowników oraz dużej konkurencji.

Energochłonny sektor budowlany

W związku z tym, że sektor energetyczny należy do najbardziej energochłonnych obszarów gospodarki, unijni urzędnicy postanowili wprowadzić dyrektywę nakazującą radykalne zmniejszenie zużycia energii w nowo powstających obiektach budowlanych. Obecnie sektor budowlany pochłania aż 40 proc. produkowanej energii. W maju 2010 r. wprowadzono przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Od tej pory każdy budowany obiekt musi posiadać świadectwo energetyczne. Jednak prawdziwy przełom nastąpi po 2021 r. Wtedy to zaczną obowiązywać restrykcyjne przepisy nakazujące, by nowo powstające obiekty miały zużycie energii konwencjonalnej na poziomie zerowym. Będą one musiały korzystać wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych, która produkowana będzie w pobliżu budynku. Obniżeniu zużycia energii ma sprzyjać chociażby poprawienie charakterystyki energetycznej budynków. Projekty budynków będą musiały więc uwzględniać rozwiązania pozwalające na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania powietrza oraz wody w obiekcie budowlanym. Trzeba będzie też ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne na wentylowanie pomieszczeń i ich oświetlanie. Przepisy te będą dotyczyć wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych – zarówno domów jedno-, jak i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i obiektów handlowo-biurowych, magazynów, hal, budynków użyteczności publicznej itd.

Coraz popularniejsze ekologiczne budowanie

W ostatnich latach w Polsce powstaje coraz więcej budynków ekologicznych. Wynika to nie tylko z dbałości o ochronę środowiska, ale przede wszystkim z aspektu ekonomicznego – obiekty wzniesione zgodnie z zasadami ekologii osiągają na rynku wyższe ceny. Do tej pory powstawały w Polsce głównie ekologiczne obiekty biurowo-produkcyjne. Obecnie coraz więcej centrów handlowo-rozrywkowych powstaje zgodnie z tą technologią. Podniesienie atrakcyjności budynku jest dla deweloperów wystarczającym powodem, by starać się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających ekologiczno0ść budynku. Międzynarodowe koncerny działające na polskim rynku wyrażają zainteresowanie inwestowaniem w obiekty, które powstały z dbałością o środowisko naturalne. Inwestor, który uzyska odpowiedni certyfikat, może być pewien, że podniesie wartość swojej inwestycji i zwiększy zainteresowanie nią potencjalnych klientów. Potwierdzają to sukcesy komercyjne takich polskich obiektów, jak łódzka Manufaktura, wrocławska Korona czy bydgoskie Rondo. Futura Park Kraków z kolei jest pierwszym polskim budynkiem, który uzyskał certyfikat BREEAM już w fazie projektu, a na koniec otrzymał ocenę bardzo dobrą. Pozytywna weryfikacja pod względem ekologicznym potwierdziła, że obiekt ten spełnia najwyższe standardy.

Rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce

Ostatnie dwa lata przyniosły zmiany co do profilu powstających obiektów komercyjnych w Polsce. W tym czasie zaczęło powstawać bardzo dużo obiektów wykonywanych zgodnie z zasadami ekologii. Budowanie w sposób ekologiczny zwiększa bowiem wartość nieruchomości na rynku. Wiele funduszy, zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego, jest gotowych wyłożyć środki wyłącznie na ekologiczne obiekty budowlane . W Polsce budynki ekologiczne zaczęły powstawać w 2009 r. Pierwszy tego typu obiekt powstał w Rzeszowie. Został on zarejestrowany w systemie LEED. Był to kompleks produkcyjno-biurowy. Powstające obecnie budynki ekologiczne top przede wszystkim powierzchnie biurowe. W samej Warszawie do 2014 r. liczba tego typu budynków wzrośnie o 400 tys. mkw. Jeżeli trend się utrzyma, to wkrótce Polska stanie się liderem budownictwa ekologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa może się pochwalić największą liczbą tego typu obiektów, zaraz za nią plasuje się Łódź, a trzecie miejsce w tym rankingu zajmują Katowice. Do najpopularniejszych obiektów wybudowanych z troską o środowisko naturalne w Polsce należą Rondo 1 w Warszawie oraz Green Horizon w Łodzi. Starania deweloperów o uzyskanie certyfikatów potwierdzających ekologiczne zasady powstawania budynków wynikają z tego, że ekologiczny budynek ma wyższą wartość rynkową.

Budownictwo energooszczędne w Polsce

Do 2020 r. Polska musi wprowadzić zasady budownictwa energooszczędnego. Na początek przygotowany zostanie plan wdrażania unijnej dyrektywy w życie. Trzeba będzie zmienić uregulowania prawne oraz zaproponować formy finansowego wsparcia dla inwestorów budujących zgodnie z nowymi zasadami. Unijne prawo jest bardzo restrykcyjne pod względem wymogów dotyczących budownictwa energooszczędnego. Przepisy zakładają, że po 2020 r. będą mogły powstawać wyłącznie obiekty o niemalże zerowym zużyciu energii konwencjonalnej. Z raportu, mającego na celu skontrolowanie sytuacji budowlanej w Polsce wynika, że do zwiększenia ilość budynków ekologicznych mogłyby się przyczynić różnorodne formy wsparcia finansowego oraz zmiana wielu przepisów. Nowe uregulowania prawne powinny nakazywać tworzenie większej liczby przegród zewnętrznych oraz zwiększanie zużycia energii pierwotnej. Oczywiście niezbędne będzie przeprowadzanie na szeroką skalę kontroli nowo powstających budynków, w celu sprawdzenia, czy budowane są one zgodnie z unijną dyrektywą. Obecnie architekci większą wagę przywiązują do współczynników przenikania ciepła, a nie do energetycznej wydajności projektowanych budynków. Powstające uregulowania prawne zakładają określone wymagania co do jakości zewnętrznych przegród, emitowania dwutlenku węgla, zużywania energii pierwotnej itd.

Udoskonalany beton jako podstawowy materiał w budownictwie

Beton jest materiałem budowlanym znanym już od dwóch tysięcy lat. W dzisiejszych czasach jest on wciąż udoskonalany. Jego właściwości techniczne, jak i walory estetyczne cieszą się niesłabnącą popularnością. Beton jest używany w budownictwie od bardzo dawna, został więc doskonale przetestowany i sprawdzony. Nie bez znaczenia jest fakt, że materiał ten jest produktem ekologicznym. Woda, piasek oraz kruszywo, czyli składniki betonu, są przecież w pełni naturalne. Przy pomocy betonu wzniesiono najsłynniejsze budowle starożytności, które istnieją do dzisiaj, takie jak Panteon, mosty, akwedukty itd. Współcześnie beton został udoskonalony, zmieniono nieco technologię, tak, by jeszcze lepiej spełniał swoje funkcje. Naukowcy wciąż pracują nad udoskonalaniem tego materiału, dzięki czemu odkrywają nowe możliwości betonu. Pracownicy naukowi z Holandii odkryli na przykład, że odpowiednio przygotowany beton potrafi pochłaniać z powietrza zanieczyszczenia oraz zmniejszać poziom smogu w gęsto zaludnionych miastach. Potrafi on wchłonąć nawet 45 proc. zanieczyszczeń. Tego typu beton jest w stanie wchłonąć nawet 19 proc. szkodliwego tlenku azotu. Odkrycie tego typu właściwości popularnego materiału, jakim jest beton, otwiera nową drogę walki z narastającym zanieczyszczeniem powietrza na terenach wysoko zurbanizowanych.

Odpowiednie pokrycie ścian z betonu komórkowego

Charakterystyczną właściwością ścian wykonanych z betonu komórkowego jest ich równość. Wystarczy więc pokryć je tynkiem cienkowarstwowym. Taki sposób wykończenia ścian jest szybki i tani. Wraz z nastaniem jesiennych chłodów, prace budowlane przenoszone są do wnętrz budowanych obiektów. Wtedy najlepiej też jest zacząć kłaść tynki wewnętrzne. To, w jaki sposób zostaną wykonane, uzależnione jest od podłoża, czyli materiału, z którego zbudowano ściany. Płaską, równą ścianę tynkuje się zdecydowanie szybciej. Taki efekt może dać budowanie domu z materiału, jakim jest beton komórkowy. Można wykorzystać specjalne bloczki, które są klejone na cienką spoinę. Zastosowanie tej technologii gwarantuje uzyskanie efektu niezwykle równej, gładkiej ściany. Oczywiście muszą być przestrzegane pewne reguły. Należy używać właściwych narzędzi, np. kielni o odpowiedniej szerokości, packi do szlifowania, młota gumowego, prowadnicy, zmiotki i ręcznej piły. Ściany wymurowane z betonu komórkowego są prostsze do otynkowania niż np. te wykonane z ceramiki. W przypadku ceramiki występuje konieczność położenia tynku podkładowego na surową ścianę. Później nakłada się tynk właściwy i gładź gipsową. Na efekt końcowy składa się więc całość nałożonych warstw. Z kolei w przypadku ścian z betonu komórkowego na ogół wystarczy położenie tynku na surową ścianę.

Sposoby na obniżenie kosztów budowy

Budowa domu to skomplikowany proces, którego przebieg uzależniony jest od wielu czynników. Wybór odpowiedniej technologii pozwoli skrócić czas powstawania inwestycji i sporo zaoszczędzić. Jesienią zamyka się stan surowy budowanych obiektów i zaczyna prace wewnątrz budynku. Polegają one m.in. na założeniu różnego rodzaju instalacji, w tym elektrycznej, telefonicznej, wodnej, komputerowej, gazowej, kanalizacyjnej itd. Etap ten jest trudny i skomplikowany, ale istnieją sposoby, aby przyspieszyć jego przebieg. Wpływ na to może mieć materiał, z jakiego zbudowano dom. Najpopularniejszym wykorzystywanym materiałem jest beton komórkowy, a szczególnie specjalne bloczki. Mają one jednorodną, porowatą strukturę. Materiał ten łączy w sobie optymalne cechy izolacyjne, wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie ma niewielką gęstość. Dzięki tym cechom materiału, budowanie jest szybsze, a przygotowanie różnego rodzaju instalacji prostsze i wygodniejsze. Fachowcy potwierdzają, że wykonywanie instalacji w betonie komórkowym trwa zdecydowanie krócej niż np. w ceramice czy silikacie. Ponadto, praca na takim materiale nie wymaga używania specjalistycznego, drogiego sprzętu. Do montażu potrzebne są jedynie proste narzędzia ręczne, bezudarowa wiertarka oraz rylec i wiertła. Otwory i przebicia, służące do poprowadzenia przewodów, powstają szybciej i łatwiej.