Instalowanie pomp ciepła i paneli słonecznych

W ostatnich latach projekty budowlane zakładają coraz większe wykorzystanie energii odnawialnej przy ogrzewaniu budynków. Na rynku są dostępne różnorodne metody, formy i systemy, które korzystają z naturalnych źródeł energii. Jednak tylko ścisłe stosowanie się do odpowiednich reguł daje pożądane efekty, jakimi są dostateczne ogrzanie budynku oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Tak jest chociażby w przypadku jednoczesnego wykorzystania pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Panujące w Polsce warunki atmosferyczne sprawiają, że kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła w budynkach. Z przeprowadzonych badań wynika, że na okres od kwietnia do września przypada 80 proc. całkowitego nasłonecznienia w ciągu roku. Poza tym okresem wydajność paneli słonecznych spada nawet czterokrotnie. Ponadto stopień nasłonecznienia nie jest jednakowy w całym kraju, co oznacza, że wydajność tego typu instalacji w różnych rejonach może się kształtować odmiennie. Kolektory stanowią zatem jedynie pomoc przy ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła ma tymczasem odpowiadać na pełne zapotrzebowanie na ogrzanie obiektu budowlanego w ciągu całego roku, nawet przy bardzo niskich temperaturach. Instalacja paneli słonecznych jako dodatkowego źródła energii oprócz pomp ciepła może być nieopłacalna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.